Bilindiği gibi   Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer Cumhuriyetle taçlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.
          Milli egemenliğe dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir.
          İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Türk milleti, modern bir dünyanın üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz gelişen ve kalkınan bir ‘ Dünya Devleti’ olmanın kıvancına erişmiştir.
     Ülkeler arasında amansız bir rekabetin yaşandığı ve bilginin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında, Türkiye Cumhuriyeti 95 yıllık bir başarı ve uygarlaşma öyküsüdür.
    Sizlere düşen en önemli görev Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır.
    Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümünü bir kere daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum,
   Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
 
DUYURULAR