8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı Güçlü Milletlerin dayanağı olan ve toplumların yapısını oluşturan ailelere yön veren kıymetli kadınlarımız; daima aile birliğinin, özverinin ve sevginin kaynağı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergesi, kadınlarımızın toplumda taşıdığı saygınlıktır. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak‚ her tür ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı mücadele etmek yalnızca kadınlarımızın değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Türk kadını, tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almıştır. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamımızda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine önemli görevler düşmektedir. Bu sorumluluk ve görev bilinciyle kadınlarımıza olan desteğimizi her fırsatta sunmalı, sosyal yaşamda daha fazla ve daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere; toprağına, bayrağına ve Vatanın her köşesine alın terini akıtan, güzel Vatanımızın kurtarılmasında ve korunmasında büyük çabalar gösteren, Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkılar sağlayan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlar, saygılarımı sunarım.
 
DUYURULAR